MEDIÁCIÓ


Párkapcsolati problémával küzd, amit egyedül nem tud megoldani?

Szeretné helyrehozni, ami elromlott, de ehhez segítségre volna szüksége?
Úgy érzi, hogy a kapcsolat, a házasság visszavonhatatlanul véget ért, de szeretné minél kevesebb fájdalommal és sérüléssel lezárni, a közös dolgokat korrekten, megegyezéssel, minél hamarabb rendezni egy közvetítő segítségével? Keressen bizalommal!

 

MI A MEDIÁCIÓ?

A mediáció közbenjárást, közvetítést, békéltetést jelent. Speciális konfliktuskezelési módszer, amely hozzásegíti a feleket ahhoz, hogy érdemben kommunikálni tudjanak egymással, és mindkettejük érdekét szolgáló megegyezéssel oldják meg problémájukat, elkerülve ezáltal a kapcsolat elmérgesedését, valamint az idegőrlő és költséges peres utat.

 

KI A MEDIÁTOR?

A mediátor az a pártatlan, semleges közvetítő, akinek a feladata, hogy elősegítse a felek érdemi kommunikációját. Segít tisztázni a konfliktus természetét, valódi okait, keretek között tartja az érzelmileg túlfűtött reakciókat, vezeti az egyezkedést, és hozzásegíti a feleket a mindkettejük számára elfogadható egyezség megkötéséhez.

A mediátor csak a folyamatot kontrollálja, a döntés joga a feleknél marad, így természetesen a mediátor a végeredményt nem tudja garantálni. Azonban csakis olyan egyezség születhet, amellyel mindkét fél egyetért, így egyikük sem érezheti magát vesztesnek.

A mediátor megfelelő képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember, aki felvételt nyert az illetékes minisztérium közvetítői névjegyzékébe.

 

MIKOR CÉLSZERŰ A MEDIÁCIÓ?

 • a felek között érdekellentét vagy konfliktus támad,
 • a résztvevők nem tudják együttműködően és építő jelleggel, belátható időn belül megoldani a problémákat,
 • szükség van a kapcsolat, a további együttműködés fenntartására,
 • a felek felismerik, hogy az egyezségkötés lenne számukra a konfliktus feloldásának leggyorsabb és legolcsóbb útja, valamint anyagi biztonságuk, emberi méltóságuk, saját és gyermekeik lelki egyensúlya megőrzésének legmegfelelőbb módja

 

MIÉRT HATÉKONY A MEDIÁCIÓ?

A mediáció nem arra törekszik, hogy eldöntse, ki ártatlan és ki hibás a konfliktus kialakulásában, illetve mely igények jogosak és melyek nem. Nem a negatívumokra, hanem az értékekre koncentrál, és nem a múltra figyel, hanem elsősorban előre tekint, arra összpontosít, hogy a felek hová akarnak eljutni. A mediáció célja az, hogy feltárja és összeegyeztesse a résztvevők érdekeit, ezek érvényesítésére pedig olyan gyakorlati megoldásokat találjon, amelyek minden érintett számára előnyösek és elfogadhatóak.

 

MI A MEDIÁCIÓ FOLYAMATA?

 1.  A vitás ügy bármelyik résztvevője fordulhat mediátorhoz, illetve közös elhatározással, együtt is megtehetik ezt.
 2. Amennyiben csak az egyik fél jelentkezett, a mediátor értesíti a vita másik (vagy többi) érintettjét is, és felajánlja számára a probléma mediációval történő megoldását.
 3. Amennyiben a mediációval minden érintett egyetért, külön-külön sor kerül az előkészítő beszélgetésekre (alkalmanként általában 1-1,5 óra).
 4. Ha minden fél részt vett az egyedi előkészítő beszélgetésen, és már nincs szükség többre, egy egyeztetett időpontban sor kerül a mediációs ülésre, amelyen minden érintett részt vesz (az ülés általában kb. 2-4 óra).
 5. Sikeres mediáció esetén a felek aláírják a mediátor által írásba foglalt megállapodást.

A PERESKEDÉS ÉS A MEDIÁCIÓ ÖSSZEHASONLÍTÁSA

BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

Hosszadalmas (a bíróságok túlterheltsége és egyéb tényezők miatt általában évekig tart)

Költséges (bírósági illeték, ügyvédi honorárium, szakértők díja, stb. – minél hosszabb a folyamat, annál drágább)

A döntés kiszámíthatatlan (a bíró dönt, aki kívülálló és általában meglehetősen túlterhelt)

Nyilvános (közös megegyezés hiányában bizonyítást kell lefolytatni, melynek során a legintimebb dolgokat is ki kell teregetni, a tárgyalások és a jegyzőkönyvek pedig általában nyilvánosak)

Nagyon stresszes (az évekig tartó harcot és a durva vádaskodásokat mindkét peres fél, továbbá gyermekeik is rendkívüli módon megsínylik)

Elmélyíti a konfliktust (a felperes és az alperes egymás ellenfelei, konfliktusuk a per elhúzódásával egyre inkább elmélyül)

Korlátozott jogi megoldások (a bíró csak a jogszabályok keretei között, a jogalkotó által konkrétan megszabott módon dönthet)

Kötött eljárásrend (a bíró által megszabott időben és gyakorisággal kell megjelenni)

MEDIÁCIÓ

Gyors (néhány hét alatt lezajlik)

Költségkímélő (csupán a mediátor munkadíja merül fel, így a mediáció költsége jellemzően töredéke a tényállásos – tehát nem közös megegyezéses – válás költségeinek)

A döntés kontrollálható (az érintettek döntenek saját ügyükben)

Bizalmas (az érintetteken kívül csak a titoktartásra kötelezett mediátor szerez tudomást arról, amit a felek önként elmondanak, a mediátor ez ügyben nem tanúskodhat, és a mediáció során elhangzottak sem használhatók fel a bíróságon)

Kevésbé stresszes (a mediáció békés módszer, amely javítja a felek közötti kommunikációt, ami elengedhetetlen a további együttműködéshez, ha vannak közös gyermekek)

Kezeli a konfliktust (célja kölcsönösen előnyös megállapodás létrehozása, melyet így a felek nagy valószínűséggel betartanak, és amely segíti a további együttműködést)

Széleskörű megoldási lehetőségek (minden megoldás szóba jöhet, amit a jogszabályok kifejezetten nem tiltanak, és ami minden érintett számára elfogadható)

Rugalmas eljárás (a felek a mediátorral közösen választhatnak megfelelő időpontot)

 

PÁRKAPCSOLATI MEDIÁCIÓ

Párkapcsolati mediáció akkor javasolt, ha egy házasságban, élettársi kapcsolatban, párkapcsolatban olyan konfliktusok vannak, melyek rontják a kapcsolat minőségét, a felek közérzetét, és amelyeket segítség nélkül nem tudnak megoldani. Ezek a problémák azonban még nem olyan súlyúak, hogy a felek a kapcsolatot fel akarják számolni, sőt, annak helyreállítására, megjavítására törekednek.

Az egyéni beszélgetések során elsősorban a problémát kiváltó okok feltárására összpontosítunk. A felek szembesülnek az okokkal és megtanulnak beszélni az érzéseikről. A mediációs ülés alatt a krízis okain és azok megoldási lehetőségein kívül kiemelten koncentrálunk a kapcsolat értékeire, ami segít az újjáépítésben. A felek a mediátor segítségével rövid- és hosszútávú stratégiát dolgoznak ki, hogy kapcsolatukat harmonikusabbá, boldogabbá tegyék.

A párkapcsolati mediációban a felek segítséget kapnak, hogy

 •  tisztázzák a múlt eseményeit,
 • szembesüljenek a probléma kiváltó okaival és képesek legyenek azokat kiküszöbölni,
 • feldolgozzák sérelmeiket, hogy energiáikat életük és kapcsolatuk jövőjének alakítására fordíthassák,
 • megkeressék kapcsolatuk értékeit, és ezekre alapozva építsék újjá,
 • megoldják a békés elválást, amennyiben ezt elkerülhetetlennek tartják,
 • fenntartsák a barátságos együttműködést a gyermekek érdekében.

VÁLÁSI MEDIÁCIÓ

A válási mediáció azoknak a pároknak szól, akik szerint házasságuk menthetetlen, de egyrészt szeretnének békében elválni, másrészt keresik a jövőbeni együttműködés lehetőségét, például mert közös gyermekeket nevelnek, közös vállalkozást vezetnek, vagy ennek hiányában is szeretnék megőrizni jó emberi kapcsolatukat. A válási mediáció célja a gyors és békés egyezség az évekig tartó, stresszes válóperes viták helyett. A mediáció rövidebbé és elviselhetőbbé teszi a krízisélményt, a válás utáni gyász feldolgozását, és felgyorsítja a válást követő újrakezdést. Mediációban való részvétel után a bontóper illetékének csak 50%-át kell leróni!

A mediációs eljárásban a párok választ kapnak a miértekre, mérlegelni tudják saját felelősségüket és helyzetüket, támogatást kapnak a krízishelyzet feldolgozásához. A gyermekkel kapcsolatos kérdésekben a gyermek érdeke, lelki egyensúlya, biztonságos jövője áll a középpontban.

A résztvevő felek önmaguk irányítják a sorsukat, az életüket nem bízzák egy kívülálló harmadik személy ítéletére. A mediáció révén minden kérdést bizalmasan, a nyilvánosság kizárásával kezelhetnek. Elkerülhetik a bizonytalan kimenetelű, költséges jogi eljárásokat, a krízist elmélyítő, feszültségekkel teli éveket. A gyermekek így a lehető legkevésbé sérülnek.

Az egyéni beszélgetések során elsősorban a krízis okainak feltárására összpontosítunk. A felek közös részvételével zajló mediációs ülés alatt a kapcsolat tanulságain túl elsősorban annak értékeire koncentrálunk, kidolgozzuk az együttműködési stratégiákat és előkészítjük a megállapodást. Végül írásba foglaljuk a létrejött egyezséget, illetve igény esetén ügyvédként elkészítem a házasság közös megegyezéssel történő felbontására irányuló keresetlevelet, a vagyonmegosztási szerződést, vagy más hasonló okiratot.

DÍJAZÁS

Párkapcsolati, válási mediáció:

I./ Egyéni konzultáció, tanácsadás, az egyik fél részvételével történő előkészítő beszélgetés: 20.000 Ft/megkezdett óra ügyfelenként. (Időtartam: általában elég fejenként egyszer 1 óra.)

II./ Mediációs ülés mindkét fél részvételével: 10.000 Ft/megkezdett óra személyenként. (Időtartam: az ügy bonyolultságától függően kb. 2-4 óra a megállapodás írásba foglalásával együtt. Általában elég egy ülés.) Díjazás szempontjából az ülés időtartamához hozzászámítódik a létrejövő mediációs megállapodás írásba foglalása.

III./ Válási mediáció esetén irodám a házasság közös megegyezéssel történő felbontása iránti keresetlevél, vagyonközösséget megszüntető megállapodás és más hasonló ügyvédi okirat elkészítésében, bírósághoz vagy más hatósághoz való benyújtásában is tud segíteni.

Gazdasági mediáció:

I./ Egyéni konzultáció: 25.000 Ft/megkezdett óra ügyfelenként.

II./ Mediációs ülés az érintett felek részvételével: 20.000 Ft/megkezdett óra ügyfelenként. Az ülés időtartamához hozzászámítódik a létrejövő mediációs megállapodás írásba foglalása (nem ügyvédi okirat).

Töltse le a kívánt anyagot!

Jogi alapismeretek devizahiteleseknek - letöltés

Lakásbérleti kisokos - letöltés