VAN SZABADULÁS A DEVIZAHITELBŐL?

VISSZA

devizahitel problémamegoldás

devizahitel problémamegoldás

Egyre kevesebb szó esik a devizahitel ügyekről, a hivatalos kommunikáció szerint a problémát megoldották az úgynevezett DH-törvényekkel és a forintosítással. Az előbbivel két részköltség-többletet írtak jóvá, ami azonban nem orvosolta a svájci frank és az euró forinthoz viszonyított árfolyam-növekedéséből eredő tartozástöbbletet, csak minimálisan enyhítette azt. A forintosítással pedig – ami a felvételkori árfolyamokhoz képest meglehetősen magas árfolyamokon történt, fixálva az árfolyam-emelkedésből eredő adósságnövekedést – a köznyelvben csak devizahitelnek nevezett, valójában deviza alapú, vagy deviza elszámolású kölcsönök valóban megszűntek, az általuk előidézett adósságfelhalmozás azonban jórészt megmaradt.

 

Mi lett a devizahitel-perekkel?

 

Mivel a szerződéskötéskor hatályban volt Polgári törvénykönyv (Ptk.) és Hitelintézeti törvény (Hpt.) fogyasztóvédelmi rendelkezései amellett szóltak, hogy ezek a szerződések több sebből vérezve érvénytelenek, egy darabig úgy tűnt, hogy érdemes pert indítani a bankok ellen a szerződések semmisségének megállapítása iránt, így kényszerítve a pénzintézeteket korrekt elszámolásra. Eleinte szép sikereket lehetett elérni, azonban mielőtt ezek az ítéletek jogerőssé válhattak volna, vagy ha jogerőssé váltak, a Kúria is helyben hagyta volna őket, megváltozott a jogi környezet, a jogszabályok bírói értelmezése és ezáltal a bírósági gyakorlat is. Módosították a Ptk-t, majd a Pp-t, azaz a Polgári perrendtartási törvényt. Már nem lehetett ezekben az ügyekben megállapítási pert indítani, az adós felpereseket bonyolult elszámolások elkészítésére és benyújtására, a jogkövetkezmények levonásának kérelmezésére is kötelezte a jogszabály. A Pp-módosítás pedig a végrehajtási záradékkal indult végrehajtásokat megszüntető perek indítását nehezítette meg, majd az idén január elsején hatályba lépett új Pp. már nem is tartalmazza azt a korábbi lehetőséget, hogy az adós arra hivatkozva kérje a végrehajtás megszüntetését, hogy a szerződés nem jött létre érvényesen.

 

Megoldás a peren kívüli megállapodás?

 

A peres út tehát fokozatosan szűkült, mostanra lényegében eleve halott próbálkozás az adós számára, hogy bírósági úton keresse az igazát. Sokáig jó alternatívának kínálkozott a peren kívüli megegyezés, bár mindig is nagy különbség volt az egyes pénzintézetek erre való nyitottsága és az elérhető elengedések mértéke között. Ez a lehetőség eleve csak a nem fizetett, felmondott, esetleg már végrehajtás alatt levő szerződések esetében jöhetett szóba, a még törlesztett, élő szerződéseknél nem. A peren kívüli megegyezés, mint megoldási mód még most sem szűnt meg teljesen, de érezhető, hogy a pénzintézetek mostanra túlságosan kedvezőnek érzik a pozíciójukat az érdemi engedményekhez. Jelzáloggal biztosított kölcsönök esetében jó megállapodás elsősorban akkor érhető el, ha a fedezeti ingatlan értéke kisebb, mint a fennálló tartozás. Ez manapság, az ingatlanárak szárnyalása idején meglehetősen ritka.

 

Elengedni az ingatlant

 

A tények makacs dolgok, ezen a kialakult helyzeten sem érdemes búslakodni, inkább a megoldási lehetőség oldaláról kell megközelíteni. Ha magasabb a fedezeti ingatlan értéke, akkor az annak értékesítéséből származó bevételből ki lehet egyenlíteni a tartozást, anélkül, hogy még adósság maradna fenn, és egyszer s mindenkorra meg lehet szabadulni ettől a nyomasztó tehertől. Persze tudom, elkeserítő, amikor jogtalannak tartott, horribilis összegeket kell kifizetni. De az is látszik, hogy az ellenerő túl nagy, ezért arra kell törekedni, hogy a már egy évtizede tartó szenvedés végre megszűnjön. Ha nulláról is, de újra lehessen kezdeni tiszta lappal. Ehhez el kellhet engedni a saját ingatlant, ami, ha jobban belegondolunk, igazából mindig is csak részben volt a miénk. Még akkor is, ha mostanra kamatostul kifizettük már a teljes vételárat. A nyomasztó tartozás – még ha igazságtalanul, esetleg mesterségesen duzzasztották is fel -, és a Damoklész kardjaként fejünk felett lógó végrehajtás réme azonban sosem engedte, hogy igazán magunkénak érezzük.

 

Mi a teendő?

 

Ha már minden egyebet megpróbáltál, mégsem tudtál mostanra kikeveredni az adósságcsapdából, érdemes megfontolnod a fentieket. Nem mondom azt, hogy mindenképpen add el az ingatlanodat, mert hátha az Európai Unió Bírósága előtt még folyamatban levő előzetes döntéshozatali eljárások (EDE) egyike-másika olyan pozitív eredményt hoz, amit fel tudsz használni a már folyamatban levő peredben, és amit remélhetőleg a hazai bíróságok is következetesen alkalmazni fognak. Néhány ilyen EDE már lezárult, ezek sajnos nem hoztak áttörést. Ha pedig 2017 végéig nem indítottál pert, tudnod kell, hogy az új Pp égisze alatt még a hagyományos polgári ügyekben benyújtott keresetek többsége is elvérzik, nemhogy az ilyen devizahiteles ügyek, amikből – lássuk be – a bíróknak elegük van már.

A devizahitel-problémával küzdők ügyeiben sok a hasonló vonás, de természetesen minden esetben számos egyedi körülmény is felmerül. Így nem lehet azt állítani, hogy mindenki számára az ingatlan eladása az egyedüli üdvözítő út. Ha nem tudod megítélni, a te konkrét élethelyzeted nyújt-e más lehetőséget, keress minket, és egy konzultáció keretében áttekintjük az ügyedet. Ha pedig arra a döntésre jutottál, hogy a neveden szereplő ingatlan eladása árán szabadulsz meg a kötöttségektől, a devizahitel-ügyek szakértőjeként abban is tudunk segíteni, hogy az adásvételi szerződés a speciális körülmények ellenére is  megfelelően készüljön el.

Vedd fel velünk a kapcsolatot konzultációs időpont egyeztetése vagy adásvételi szerződés elkészítése ügyében.

 

Töltse le a kívánt anyagot!

Jogi alapismeretek devizahiteleseknek - letöltés

Lakásbérleti kisokos - letöltés