A HITELKÁRTYÁK JELLEMZŐI ÉS VESZÉLYEI

VISSZA

hitelkártya

hitelkartya_

A hitelkártya lényege, hogy a használója nem a saját pénzét költi, hanem a bank ad kölcsönt számára egy bizonyos keret erejéig, majd az előre meghatározott elszámolási időszak végén értesíti, hogy mekkora hitelkeretet vett igénybe, ennek megfelelően mennyi időn belül (türelmi időszak), mekkora összeget kell visszafizetnie. Ezután az ügyfél eldönti, hogy visszafizeti-e a teljes összeget, vagy csak egy részét. Késedelem esetén a bank késedelmi kamatot vagy díjat számít fel.

Amennyiben a türelmi időszak végéig a kártyabirtokos a teljes összeget visszafizeti, a vásárlásra költött pénz kamatmentes lesz. Ezt nevezzük kamatmentes időszaknak. Azonban, ha az ügyfél csak részben, vagy egyáltalán nem teljesít, a bank a vásárlás napjától – tehát nem az elszámolás napjától! –  hitelkamatot számol fel a tartozás teljes összegére.

Jellemzők és veszélyek

A hitelkártya kétségkívül nagyon kedvező konstrukciónak tűnik. Alacsony kezdeti költségek mellett minden hónapban növelhetjük kiadásainkat, ezek visszafizetésére pedig látszólag elegendő idő áll rendelkezésre. Ha az eredeti koncepció szerint használja valaki, akkor valóban lehetséges, hogy biztonságos és kiszámítható módon tudja növelni életszínvonalát, de nem célszerű, hogy hosszútávon távolabbra nyújtózkodjunk, mint ameddig a takarónk ér. Ha valaki kiegészítő jelleggel használja, hogy átmeneti kifizetéseit fedezni tudja, és az első adandó alkalommal törleszti tartozásait, akkor számára ez egy valóban jó konstrukció. Ám a bankok szempontjából nem ők az ideális ügyfelek, hiszen nekik gyakorlatilag ingyen nyújtják át a pénzüket használatra. Szinte minden konstrukció esetén nagyon magas a teljes hiteldíjmutató, és abban az esetben, ha bármelyik hónapban késik a fizetés, akkor komoly büntetőkamatok következnek. Feltehetően a legtöbben azért nem fizetik vissza ilyenkor a tartozást, mert nem tudják, ezért a megemelt összeget feltehetően még nehezebb lesz teljesíteniük. Ezt a jelenséget nevezzük adósság-spirálnak.

Az adós növekvő tartozását csak újabb hitelek felvételével tudja orvosolni, ám ezáltal még tovább növekednek a terhei. Emiatt kevesebb elkölthető jövedelme marad, ezért kiegészítésként ismét hitelkártyát használ fel. Kiutat jelenthet, ha csökkenti kiadásait, és így nem igényel újabb kölcsönösszegeket. Kérelmezni lehet a banknál a hitelkeret módosítását (csökkentését), ezáltal kisebb lesz a felvehető kölcsön. Lehetőség van arra is, hogy az érintett a konstrukciót egy kedvezőbb feltételeket kínáló, akár más banknál levő másik termékre cserélje le. Fontos megjegyezni, hogy mivel a különböző hitelek közül talán a hitelkártya feltételei a legkedvezőtlenebbek (ennek egyik oka, hogy a többihez képest jóval könnyebb megkapni), ezért nem javasolt, hogy azt más adósságok visszafizetésére használják fel.

Jelenleg mintegy 1,4 millió darab hitelkártya van forgalomban Magyarországon. Jól ismert tény, hogy az Egyesült Államokban a hitelkártyának erős kultúrája van, az emberek nagy része vásárol valós jövedelméhez képest pazarlóan, és nem ritka a nyolc-tíz kártya sem személyenként. E hozzáállás hatásai az egész világra kiterjedtek, következményeit jól ismerjük. Bár hazánkban ez a szemlélet annyira nem jellemző, mint az Egyesült Államokban, azért nálunk is sok problémát okoznak a hitelkártyák. A termék különösen nagy önmérsékletet követel, és sajnos az értékesítők sem mindig segítik elő az átgondolt döntéseket, így a hitelkártya-felvétel és használat során kiemelt gondossággal kell eljárni.

Fogyasztóvédelem

A jogalkotó igyekezett fokozottan védeni a fogyasztókat, hogy elkerüljék a fentebb ismertetett veszélyeket, ezért előírta, hogy a hitelkártya-szerződéshez kapcsolódó hitelek esetében a teljes hiteldíjmutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat 39 százalékponttal növelt mértékét. Így jelenleg a 39,9%-ot. Van tehát felső határ, ám az igen magas, amit sokszor ellensúlyoznak azzal, hogy lehetőség van vásárlás-visszatérítésre, vagy bizonyos partnereknél való vásárlás esetén kedvezmények illetik meg a kártyatulajdonost. Ez azonban néha épp ellenkező hatást ér el, hiszen a kedvezmények igénybevétele érdekében a tulajdonos még többet költekezik.

További fogyasztóvédelmi intézkedés, hogy a hitelszerződés feltételeinek egyoldalú módosítása esetén a fogyasztó a szerződést 30 napos határidővel költség- és díjmentesen felmondhatja, akkor is, ha a szerződést határozott időre kötötték. A felmondás akkor érvényes, ha a fogyasztó a felvett hitelösszeget és annak a visszafizetés időpontjáig felszámítható szerződés szerinti hitelkamatait a felmondási határidő leteltéig a hitelezőnek visszafizeti.

Mindezekre figyelemmel hitelkártya igénylése előtt egyrészt célszerű felmérni valós vagyoni helyzetünket, másrészről érdemes a szerződő bank tájékoztatását tüzetesen áttanulmányozni, így biztosak lehetünk abban, hogy a számunkra legmegfelelőbb megoldást választjuk, aminek tisztában vagyunk a veszélyeivel. Továbbá javasolt tájékozódni a felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Banknál. Hasznos

Gyakori jelenség, hogy a hitelkártyához az ügyfél nem az adott bank fiókjában jut hozzá, hanem egyéb szolgáltató, például mozi, benzinkút, telefonszolgáltató előterében, repülőtér várótermében keresik meg a bank munkatársai. Jellemző, hogy ilyenkor nem szerződést, csupán igénylőlapot töltetnek ki az ügyféllel, amin nem feltétlenül szerepel az összes, törvény által előírt tartalmi elem, például a hitelkeret konkrét összege. A Polgári törvénykönyv azonban szigorú előírásokat tartalmaz a hitelkártya-szerződések tekintetében.

Az összes lényeges tartalmi elemnek írásban kell szerepelnie a szerződésben, ezekben a feleknek meg kell állapodniuk. Ha bármilyen lényeges adat hiányzik, vagy olyan dokumentumon szerepel, amit a felek nem láttak el aláírásukkal, akkor a szerződéshez a Polgári törvénykönyv az érvénytelenség jogkövetkezményét fűzi, vagyis nem vált ki joghatást, az adós csak a ténylegesen igénybe vett kölcsönösszeget köteles visszafizetni, a büntető kamatokat és egyéb díjakat nem.

Ha megtörtént a baj és a hitelező felmondta a hitelkártya-szerződést, akkor sem szabad kétségbe esni. Ilyenkor a tartozás érvényesítéséhez a banknak vagy jogutódjának, a követeléskezelő cégnek kell eljárást indítania az adóssal szemben. Ez jellemzően fizetési meghagyással indul, ami határidőben történő, sikeres ellentmondás esetén polgári perré alakul. A tartozás jogosságát, összegszerűségét ilyenkor a hitelezőnek kell levezetnie és bizonyítania a polgári perrendtartás szabályai szerint. A bíróság csak a kereseti kérelem megalapozottsága esetén tud az adósra nézve hátrányos döntést hozni, amit megfelelően felkészült, a szakterületen jártas jogi képviselettel könnyebb kivédeni.

A hitelkártyák kondícióinak áttekintése érdekében példaként nézzük át egy elterjedt, hazai hitelkártya-típus jellemzőit:

Igényelhető hitelkeret: 150 000 Ft – 600 000 Ft

THM: 34,43 %

Kamatmentes időszak: 45 nap

Havi költség az 1. évben: 736 Ft, 2. évben: 559 Ft

Éves kártyadíj: 3 516 Ft

Kártya-kibocsátási díj: 2 123 Ft

Számlavezetési díj: 266 Ft

Minimum fizetendő összeg:  5,00 % min.: 5 000 Ft

Késedelmi díj: 3 496 Ft

Késedelmi kamat: 3,36 %

Hitelkeret túllépés díja: 2 421 Ft

Igénybevételi feltételek: minimum 18 éves kor, az igénylő legalább 3 hónapja lakossági folyó/bankszámlával rendelkezik bármely magyar banknál, és legalább 3 hónapos folyamatos munkaviszonyból vagy nyugdíjból származó, legalább a havi nettó minimálbér összegével megegyező jövedelemmel rendelkezik.


 

Hitelkártyát szeretnél igényelni, de nem tudod, mire figyelj? Van már hitelkártyád, de nem vagy tisztában azzal, hogyan érdemes használni? Esetleg már tartozást halmoztál fel, amit érvényesíteni akarnak veled szemben? Ide kattintva töltsd le Hitelkártya – használjuk, de okosan című ingyenes e-könyvünket!

 

 

Töltse le a kívánt anyagot!

Jogi alapismeretek devizahiteleseknek - letöltés

Lakásbérleti kisokos - letöltés