AZ EGYESÜLETEK LEGFONTOSABB SZABÁLYAI

VISSZA

AZ EGYESÜLETEK LEGFONTOSABB SZABÁLYAI, egyesület, Léhner Ügyvédi Iroda, ügyvédi iroda

egyesület_Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Ennek megfelelően számtalan célra, így például sport, kutatási, oktatási klubok, civil szervezetek számára ideális. Legfőbb jellemzője, hogy gazdasági tevékenység folytatására nem alapítható, és ilyet csak annyiban folytathat, ami feladata ellátásához szükséges.

Mint jogi személy, önálló jogalanyisággal bír, vagyis kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet. Szabályozása a Polgári Törvénykönyvben található, amelyet kiegészít a 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról. Előbbi az egyesület tartalmi jellemzőit ismerteti, míg a második törvény célja, hogy rendezze a nyilvántartásba vétellel és egyéb cselekményekkel kapcsolatos, döntően formai szabályokat.

Egyesület létrehozásához legalább tíz tag szükséges, akiket egyenlő jogok illetnek meg és egyenlő kötelezettségek terhelnek. A tag nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni az egyesület számára, és annak tartozásaiért sem felel saját vagyonával. Az egyesület létrehozásának szándékát az annak székhelye szerint illetékes törvényszéknél kell jelezni formanyomtatványon benyújtott kérelmen. Az egyesület ennek megfelelőként elfogadásával, tehát nyilvántartásba vételével jön létre. Egyes speciális típusok esetén, illetve ha az egyesület nevében jogi képviselő jár el, az elektronikus úton történő ügyintézés kötelező, egyébként van lehetőség a hagyományos, papír alapú kapcsolattartásra is.

A Polgári Törvénykönyv a jogi személyek esetén azt a szabályozási modellt követi, hogy megállapított egy általános szintet, majd erre épülnek rá az egyes típusokra, például gazdasági társaságra, szövetkezetre, vagy éppen az egyesületre vonatkozó szabályok. A létesítő okiratban van lehetőség a jogszabályi rendelkezésektől való eltérésre, azonban erre vonatkozóan a törvény korlátok állít fel a törvényes működés biztosítása érdekében. Ha a szervezet létesítő okirata nem felel meg a törvényi követelményeknek, úgy hiánypótlásra vagy elutasításra is sor kerülhet, ami rengeteg többletköltséget és időveszteséget jelenthet az egyesülni kívánók számára.

Az alapítás során a nyilvántartásba vételi kérelmen túl a törvény számos dokumentumot követel meg, amelyek hiánytalan, pontos megléte kulcsfontosságú. Legfontosabb az alapszabály, amely az egyesület alapvető viszonyait, működési elveit szabályozza. Mivel a jogi személynek rendelkeznie kell székhellyel, ahol az ügyintézés folyik, így be kell nyújtani az ingatlan felett rendelkezni jogosult által aláírt székhelyhasználat jogcímét – például bérlet- igazoló okirat másolatát. Ha alakuló ülést tart az egyesület, akkor az erről készült jegyzőkönyvet, jelenléti ívet, ha erre nem kerül sor, akkora a tagok alapszabályt elfogadó, egybehangzó akaratnyilatkozatát tartalmazó okiratot, és mindkét esetben a tagjegyzéket is csatolni kell.

Rendkívül fontos, hogy az összes okiratot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell előterjeszteni, ennek megfelelően az egyes aláírások valódiságát két tanú aláírásával vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni.

Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés, amely évente legalább egyszer ülésezik, ezen minden tag jogosult részt venni és szavazni.

Az egyesület vezetését (őket nevezzük vezető tisztségviselőknek) az egyesület ügyvezetője vagy az elnökség látja el, utóbbi legalább három tagból áll. Az ő feladatuk az operatív működés biztosítása, tehát az egyesület napi ügyeinek vitele, és ezen kívül számos intézkedés meghozatala is.

Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

—————————————————————————————————————————

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy megkapja ingyenesen letölthető anyagainkat, és mielőbb értesüljön a jogszabály-változásokról, legfrissebb híreinkről, kedvezményeinkről!

Töltse le a kívánt anyagot!

Jogi alapismeretek devizahiteleseknek - letöltés

Lakásbérleti kisokos - letöltés